Asociatia Filantropica Timi&Raluca - AZafaceri.ro

Asociatia Filantropica Timi&Raluca

Asociatia Filantropica “TIMI&RALUCA”, este o organizatie neguvernamentala umanitara si de caritate, neconditionata politic, etnic, rasial si religios,cu scop nepatrimonial, de ajutorare a persoanelor cu dizabilitati de ordin fizic, psihic si social si a altor categorii de persoane aflate in dificultate., care îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare, prin vointa de asociere a membrilor semnatari, constituit sub formã juridicã de organizare, în temeiul O.G. nr.26/2000 cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Scopurile Asociatiei Filantropice “TIMI&RALUCA”

- Identificarea si ajutorarea copiilor cu probleme de sãnãtate si a celor cu malformatii, copiilor strãzii, a celor din centrele de plasament, identificarea si sprijinirea copiilor maltratati de pãrinti sau a celor abuzati fizic si / sau psihic, recuperarea copiilor neadaptati si a celor cu dizabilitãti, a bãtrânilor neajutorati; integrarea acestora în standardele unei societãti civilizate, precum si ajutorarea familiilor nevoiase, a bãtrânilor si a altor persoane care necesitã ajutor.

- Strângere de fonduri pentru copiii cu malformatii, pentru persoanele cu handicap, bãtrânii neajutorati, etc.

- Ingrijirea batranilor si asigurarea de hrana si medicamente la domiciliul acestora.

- Înfiintarea unui birou pentru servicii de consiliere si ajutorare a celor aflati în impas.

- Infiintarea unui centru de cazare temporara,cu posibilitatea asigurarii hranei si a conditiilor necesare,pentru copii sau varstnici abandonati,pana la gasirea unei solutii permanente de reintegrare(plasament in familii adoptive,centre permanente,azile de batrani,etc)

- Infiintarea unei micro-ferme agro-zootehnice in scopul autofinantarii.

- Derularea de activitãti promotionale în vederea sustinerii sponsorizãrilor;

- Promovarea si sustinerea materiala a tinerelor talente si a copiilor supradotati proveniti din centre de plasament sau din familii nevoiase.

- Colaborarea cu persoane fizice si juridice din tarã si strãinãtate pentru realizarea obiectivelor si îndeplinirea misiunii.

- Gãsirea cãilor optime de colaborare cu reteaua unitãtilor sanitare de stat si private în vederea solutionãrii si rezolvãrii cazurilor dificile;

- Activitati de protejare si conservare a mediului inconjurator.

- Activitati de protectia animalelor.

- Alte activitati,cu cinditia sa nu incalce prevederile legale aflate in vigoare.

A.F.T.R.are,ca principale preocupari,activitati, care se impun pentru imbunatatirea stilului de viata a persoanelor in dificultate majora, din toate categoriile de varsta, a oamenilor fara locuinta,a familiilor cu multi copii,a copiilor abandonati,a copiilor strazii sau a celor din centrele de plasamant,a persoanelor vârstnice,cu sau fara dizabilitati,etc.
Suntem preocupati de furnizarea unor servicii sociale, educative, culturale si medicale corespunzatoare
http://www.bursa.ro